Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

W tym tygodniu, Klasa Startowa wzięła udział w ogólnopolskim konkursie językowo-plastycznym "JUMP". Głównym celem konkursu „JUMP” jest promowanie twórczego, kreatywnego nauczania języka angielskiego w Polsce poprzez aktywność twórczą dzieci, inspirowaną kontaktem ze sztuką oraz doświadczaniem korespondencji sztuk. Na zadanie konkursowe składają się trzy elementy: wykonanie ilustracji do wysłuchanego wiersza, stworzenie opowiadania, wykonanie słowniczka. Ale po kolei... W środę wysłuchaliśmy wiersza zatytułowanego "Jump". Po przemyśleniach na temat wiersza i wizjach jakie stworzyły się nam w głowach, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Każda z grup miała za zadanie, narysowanie swoich skojarzeń z wiersza w taki sposób, aby powstała jedna historia (trwały nawet grupowe, tajne narady co i jak :). Drugiego dnia, spoglądając na wykonane prace i pamiętając skojarzenia z wiersza, opowiedzieliśmy Pani Marceli historie, jakie kryją się na naszych obrazach. Z kolei w piątek, rozmawialiśmy na temat naszych historii, starając się opowiedzieć o nich po angielsku. Tym samym stworzyliśmy słowniczki obrazkowe (polsko-angielskie) ze słowami, które pojawiają się w naszych opowieściach (przy okazji powiedzieliśmy sobie, czym takim jest słownik :) Wysyłamy wszystko na konkurs i czekamy na wyniki!