Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

stanowisko: nauczyciel przedszkola
wychowawca grupy Czwóreczki

Jestem absolwentką Gdańskiej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku wydziału pedagogiki z tytułem magistra. Swoje wykształcenie uzupełniłam na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w różnych placówkach oświatowych i prowadząc półkolonie z dziećmi w wieku od trzech do dwunastu lat. Jako pedagog resocjalizacyjny i społeczny kurator sądowy prowadziłam świetlicę środowiskową dla dzieci, które mają problemy zarówno w szkole jak i w swoim rodzinnym środowisku. W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do dzieci. Praca z małymi ludźmi sprawia mi wiele radości a uśmiech dziecka jest dla mnie wspaniałą nagrodą. Kocham góry, górskie wspinaczki i jazdę na nartach. W wolnych chwilach udzielam się w Caritas.