Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

stanowisko: nauczyciel religii

Jestem teologiem. Studia magisterskie ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. W pracy z dziećmi i młodzieżą dużą wagę przywiązuję do aktywizowania ich uwagi poprzez urozmaicone treści nauczania i różnorodność stosowanych metod. Jedną z nich jest praca z obrazem i środkami audiowizualnymi, które są bardzo dobrze odbierane przez uczniów i dostosowane do ich wieku. Przywiązuję uwagę do tego, aby na moich lekcjach uczniowie czuli się ważni, szanowani, chętnie wypowiadali swoje zdanie i zadawali pytania. Kładę nacisk na dialog, autentyczność, spotkanie i zaangażowanie jako podstawowe narzędzia oddziaływań wychowawczych. Wiedza, przekazywana podczas katechezy w szkole podstawowej i gimnazjum, pomaga uczniom odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wielu obszarów życia człowieka, wypełniania obowiązków wynikających z ról społecznych i moralności. W ten sposób uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę religijną, ale również są wychowywani do wartościowego życia. W kształtowaniu pożądanych postaw u wychowanków, pomagają odpowiednie metody pracy, które motywują uczniów do wyboru dobra, prawdy i piękna. Prywatnie pasjonuje mnie religia katolicka, w której odkryłam mądrość i wspomnianą wyżej triadę wartości: dobro, prawdę i piękno. Uczestniczę w konferencjach, spotkaniach dyskusyjnych i sympozjach poświęconych zagadnieniom religijnym oraz rozwojowi człowieka na różnych etapach życia. Od kilku lat publikuję artykuły na łamach prasy katolickiej. Lubię chodzić do kina, teatru i czytać wartościowe książki.