Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

 

W ramach pakietu kulturalnego oferujemy:
- wycieczkę krótką i długą w semestrze,
- prezenty świąteczne,
- występy dwóch teatrzyków w semestrze,
- spotkania z ciekawymi zawodami
- bal karnawałowy/piknik rodzinny,
- wieczoranki/nocowanki w przedszkolu.

 • Wieczorki tematyczne

  Wieczorki tematyczne

  Przedszkole to miejsce, w którym dzieci spędzają znaczną część dnia, a czasem nawet wieczoru czy nocy. Przynajmniej raz w semestrze organizujemy wieczorki tematyczne a w starszych grupach nocowanki.

 • Animacje

  Animacje

  W naszym przedszkolu co roku odbywa się tematyczny bal karnawałowy prowadzony przez profesjonalnych animatorów. W czerwcu natomiast organizujemy piknik rodzinny pełen zabaw i atrakcji. Do udziału zachęcamy całe rodziny.

 • Spotkania ze sztuką

  Spotkania ze sztuką

  Teatr i muzyka odgrywają bardzo ważną rolę w programie TE Vizja. Prowadzimy koła teatralne, lekcje gry na instrumentach, spotkania z filharmonią oraz zajęcia taneczne. Cyklicznie przyjeżdża też do nas teatrzyk z przedstawieniami.

  więcej...

 • Spotkanie z ciekawymi zawodami

  Spotkanie z ciekawymi zawodami

  Jednym z istotnych elementów naszej koncepcji dydaktycznej jest ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz pokazanie dzieciom jak umiejętności, których uczą się w szkole, mogą być w przyszłości wykorzystywane do wykonywania różnorodnych zawodów.

  więcej...

 • Wycieczki edukacyjne

  Wycieczki edukacyjne

  Wspólne wyjazdy i przygody sprzyjają integracji, rozwijają pewność siebie i rozbudzają w dzieciach ciekawość świata. Dlatego w naszych placówkach dużą wagę przywiązujemy do wycieczek – zarówno dalszych, jak i tych bliskich.

  więcej...