Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

28 maja 2019 na terenie placówki Alliance Française odbył się egzamin DELF Prim na poziomie A1. Czworo odważnych uczniów z klasy czwartej czyli Marietta, Wiktoria, Filip i Leon przystąpiło do egzaminu :) Uczniowie klasy czwartej zmierzyli się z 4 częściami egzaminu: rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego,wypowiedzią pisemną oraz wypowiedzią ustną. Wszyscy uczniowie zdali egzamin :) DELF PRIM (Diplôme d’études en langue française) to pierwszy dyplom, adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej, potwierdzający znajomość języka francuskiego,wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyplom uznawany jest na całym świecie i ważny jest bezterminowo. Serdecznie gratuluję uczniom klasy czwartej! Chapeau bas! :-)