Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

W edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia matematyczne i umiejętności. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i wzmacniania dziecięcej odporności.

Dziecięca matematyka

Głównym celem koncepcji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Program "Dziecięcej matematyki" składa się z 12 kręgow tematycznych, które należy realizować w określonej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowości rozwoju dziecka.

1. Orientacja przestrzenna

2. Rytmy

3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania

4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości

6. Klasyfikacja

7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych

8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia.

9. Mierzenie płynów

10. Intuicje geometryczne

11. Konstruowanie gier przez dzieci

12. Zapisywanie czynności matematycznych

 

Zajęcia matematyczne prowadzone są codziennie. Do materiałów niezbędnych do ich realizacji należą m.in. ziarna fasoli, kasztany, miarki krawieckie, zestawy figur geometrycznych, klamerki, sznurek, kostki do gry, patyczki etc.