Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

Cechy szczególne:
• W programie Dziecięca Matematyka według koncepcji prof.Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Rytmika oraz WF
• Gimnastyka korekcyjna w cenie czesnego

Czesne: 840 zł / miesiąc

Czesne obejmuje:

 1. Opiekę nad dziećmi od 7:00 do 17:30  
 2. Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja m.in.:
  • Język angielski  5 razy w tygodniu
  • Drugi język obcy – 3 razy w tygodniu
  • Rytmika 2 razy w tygodniu ze specjalistą
  • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej 2 razy w tygodniu
  • Ćwiczenia grafomotoryczne
  • Kreatywne zajęcia popołudniowe
  • Codzienne zajęcia matematyczne według metody E. Gruszczyk Kolczyńskiej
  • Zajęcia Metodą Dobrego Startu prof. .Marty Bogdanowicz - 1 raz w tygodniu

3. Zajęcia cykliczne – między innymi:

  • Warsztaty kulinarne „Kuchcikowo”
  • Kreatywne zajęcia artystyczne
  • Drama
  • Akademia Play Doh
  • Gimnastyka języka – zajęcia logopdyczne
  • Warsztaty „Mały naukowiec”

4. Diagnozę i wsparcie pedagoga lub psychologa i logopedy  

5. Dostęp do systemu Extranet i TeleVizja

 

Wpisowe: 500 zł / jednorazowo obejmuje:

 1. Postępowanie kwalifikacyjne
 2. Wyprawkę plastyczną (na pierwszy rok)
 3. Diagnozę wad postawy (w pierwszym roku)
 4. Diagnozę logopedyczną  (po rozpoczęciu zajęć)
 5. Ubezpieczenie nNW na pierwszy rok nauki

 

Semestralny pakiet kulturalny: 250 zł / semestr obejmuje:

 1. Jedna wycieczka w semestrze
 2. Występy dwóch teatrzyków
 3. „Wieczoranka” – wieczorek tematyczny
 4. Bal karnawałowy/piknik rodzinny
 5. Spotkanie z cyklu poznajemy zawody

 

Wyżywienie 300 zł /mc

 1. Stawka miesięczna wynosi 300 zł, płatne za jeden miesiąc z góry
 2. Wyżywienie obejmuje śniadanie + II śniadanie + dwudaniowy obiad + podwieczorek
 3. Odliczenia możliwe są w przypadku dłuższych nieobecności dziecka (minimum tydzień)

 

Opłaty dodatkowe:

 1. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne - wg cennika podanego w extranecie
 2. Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp. (poza pakietem kulturalnym)
 3. Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 4. Indywidualne zajęcia z logopedą
 5. Indywidualne zajęcia z pedagogiem i/lub psychologiem
 6. Wyprawka plastyczna
 7. Ubezpieczenie /nNW poza pierwszym rokiem nauki

--

Procedura rekrutacji

 1. Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście
 2. Wniesienie opłaty wpisowej
 3. Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
 4. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę (dzień próbny)
 5. Wniesienie opłaty czesnego
 6. Zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej