Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

Cechy szczególne oferty:
• nowoczesny budynek Żłobka i plac zabaw odpowiednio przystosowane do nauki, zabawy i odpoczynku Dzieci,
• przyjazna, rodzinna atmosfera akceptacji i współpracy pomiędzy Dziećmi,
• opieka sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę,
• kompleksowa realizacja zadań Żłobka na najwyższym poziomie,
• nauka języka angielskiego "Baby English",
• gimnastyka ogólnorozwojowa i zajęcia umuzykalniające.

Czesne obejmuje:

 1. Opiekę nad Dziećmi od 6.30 do 17.30.
 2. Zajęcia programowe z wychowawcą grupy. 
 3. Realizację zajęć wspierających rozwój:
  • umysłowy i manualny, 
  • ruchowy, 
  • myślenia i mowy,
  • koordynacji  wzrokowo-ruchowo-słuchowej Dziecka. 
 4. Kreatywne zajęcia plastyczne. 
 5. Zajęcia umuzykalniające. 
 6. Baby English - nauka języka angielskiego.  
 7. Zabawy fundamentalne. 
 8. Prawidłową realizację przedmiotu umowy tj. świadczenia przez Towarzystwo na rzecz Rodziców usługi w zakresie sprawowania usług opiekuńczo – wychowawczych nad Dzieckiem do lat 3, na zasadach określonych w podpisanej przez Rodziców umowie.
 9. Wyprawkę plastyczną.

Zadania (obowiązki) Żłobka:

 • zapewnienie Dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 • zagwarantowanie Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 • spełnienie wymagań dotyczących warunków lokalowych i sanitarnych na najwyższym poziomie.

Wpisowe obejmuje: 

 • postępowanie kwalifikacyjne

Wyżywienie

 • Śniadanie
 • Owocowo-warzywna przekąska
 • Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem
 • Przedszkole bez plastiku – woda dostępna przez cały dzień
 • W wyżywieniu uwzględniane są specjalne potrzeby żywieniowe, w tym alergie (bezglutenowe, bezmleczne)

Zasady rekrutacji:

 1. Zgłoszenie chęci zapisania Dziecka do Żłobka, drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście.
 2. Wniesienie opłaty wpisowej
 3. Rozmowa Rodziców z Dyrektorem Żłobka.
 4. Złożenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie opłaty czesnego.
 5. Rejestracja dziecka (formularz on-line)

Opłaty dodatkowe:

 1. Koszt zajęć dodatkowych/specjalistycznych zgodnie z wyborem przez Rodziców.
 2. Ubezpieczenie NNW poza I rokiem funkcjonowaniem Dziecka w Żłobku.
 3. Opłata w wysokości 20,00 zł za każde rozpoczęte 15 minut opieki nad Dzieckiem po godzinach pracy Żłobka.